แจ้งรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ผู้ที่ยังไม่ไปติดต่อขอรับของรางวัลจากการจับสลาก

รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ผู้ที่ยังไม่ไปติดต่อขอรับของรางวัล

จากการจับสลากในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

(ตรวจสอบข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 1600)

ดาวโหลดไฟล์ : download http://www.asscco.com/main/images/file/LACK/Rasscco010366.pdf

เงื่อนไขการรับรางวัล : สมาชิกผู้ได้รับรางวัลนำบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน ติดต่อขอรับ

                                      ณ สำนักงานสหกรณ์ ชั้น 4 ในวันทำการ เวลา 0830 - 1530 

                                      ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 - 31 พฤษภาคม 2566 

                                      หากเกินกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

                             สำหรับบัตรรางวัลเงินฝากต้องนำเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ในนามผู้ได้รับรางวัลเท่านั้น หากไม่มีบัญชีเงินฝากดังกล่าวในวันที่ไปรับบัตรรางวัลให้นำบัตรประชาชนติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเปิดบัญชี

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (Cookies Policy)

นโยบาย Cookies Policy