18 ก.ย. 2566 ประกาศ แจ้งงานพิธีภายใน บก.ทบ. (สมาชิกเข้าติดต่อสหกรณ์อาจไม่ได้รับความสะดวกในการ เข้า - ออก และสถานที่จอดรถ) (อ่าน:37)
21 ส.ค. 2566 ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (อ่าน:275)
09 ส.ค. 2566 การรับของที่ระลึกประจำปี 2566 หน่วย สลก.ทบ. และนอกหน่วยสมาชิก หมดเขตรับ 31 ธ.ค. 66 (อ่าน:143)
04 ส.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่ รุ่นที่ 22 รอบ 2 โครงการหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อ่าน:98)
18 ก.ค. 2566 ขอเชิญชวนสมาชิกเข้าเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล (อ่าน:209)
291165
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
เงินฝาก
ออมทรัพย์ 0.75
ออมทรัพย์สินทวี 1.25
ออมทรัพย์พิเศษ 1.55
ออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์ (12เดือน) 1.60
ออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์ (24เดือน) 1.65
เงินกู้
ฉุกเฉิน 6.00
สามัญและการค้ำประกันเงินกู้ 6.00
สามัญโดยใช้โฉนดที่ดินค้ำประกัน 4.65
พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
ปีที่ 1
3.00
พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
ปีที่ 2
3.50
พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
ปีที่ 3
4.00

 

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (Cookies Policy)

นโยบาย Cookies Policy